02.06.2014

Последната седмица на месец юли по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ бяха проведени кръгли маси както следва: гр. Габрово на 23.06.2014 г.; гр. Сливен на 25.06.2014 г.; и гр. София на 27.06.2014 г.. Участниците в кръглите маси дискутираха на тема: Увеличаване на...

30.05.2014

През месеците април и май бяха проведени информационни семинари по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ във всички областни градове. Презентации с информация за напредъка на проекта в отделните области: Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца; М.Йорданова за проекта, гр. Враца Габрово; Вера Христова за проекта,...
           

 
ЗА КАНДИДАТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ

Валидирането - къде и как?

ПЪТЕВОДИТЕЛ на кандидата за валидиране на професионални знания

Аз искам да получа удостоверение за кулинарните си умения!

Информация по проекта може да получите на национален телефон 070013773 на цената на един градски разговор

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Пример! На вниманието на комисиите по валидиране!

Примерен тест по професия с втора степен на професионална квалификация

Примерен входящ тест по професия с трета степен на професионална квалификация

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Методическа помощ по въпроси, свързани с тестване на  системата  по проект „Нова възможност за моето бъдеще“  може да получите от г-жа Славка Койчева и г-жа Пенка Ганова всеки работен ден от 9-17 часа на телефон 02 970-66-49.

ИНСТРУКЦИЯ  за изпълнението и отчитането на дейностите, (изменена със Заповед от 28.02.2014)