15.07.2014

На 14 юли 2014 г., понеделник, в гр. Търговище се проведе пресконференция по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ на тема: „Увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция,...

02.06.2014

Последната седмица на месец юни по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ бяха проведени кръгли маси както следва: гр. Габрово на 23.06.2014 г.; гр. Сливен на 25.06.2014 г.; и гр. София на 27.06.2014 г.. Участниците в кръглите маси дискутираха на тема: Увеличаване на...


  

           

 
Заповед № РД09-1713 от 22.10.2014 г. за промяна на срока за изпълнение на Проекта до 31.05.2015 г.

ЗА КАНДИДАТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ

Валидирането - къде и как?

ПЪТЕВОДИТЕЛ на кандидата за валидиране на професионални знания

Аз искам да получа удостоверение за кулинарните си умения!

Информация по проекта може да получите на национален телефон 070013773 на цената на един градски разговор

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Пример! На вниманието на комисиите по валидиране!

Примерен тест по професия с втора степен на професионална квалификация

Примерен входящ тест по професия с трета степен на професионална квалификация

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

Методическа помощ по въпроси, свързани с тестване на  системата  по проект „Нова възможност за моето бъдеще“  може да получите от г-жа Славка Койчева и г-жа Пенка Ганова всеки работен ден от 9-17 часа на телефон 02 970-66-49.

ИНСТРУКЦИЯ  за изпълнението и отчитането на дейностите, (изменена със Заповед от 28.02.2014)